Om oss

Mål och Visioner

Vi arbetar för att höja kunskapsnivån i branschen, för att alla som verkar i den ska känna trygghet, säkerhet, professionalism och yrkesstolthet.  Vi verkar för att lyfta och utveckla yrkesgrupper inom lokalvårds- och servicebranschen, vilket skapar ett mervärde för såväl kund som företag och den enskilde deltagaren.

” Efter en över 30-årig samlad erfarenhet i branschen, där jag faktiskt har haft alla yrkesroller i städ- och serviceföretag, kände jag att det var aktuellt att försöka knyta samman en vision som länge funnits- att ge branschföretagen det som jag själv saknade och önskade fanns till buds när det avser utbildningar och konsultation. Jag har under de senaste 15 åren arbetat med organisationsfrågor, kvalitéts-, miljö och arbetsmiljöfrågor och ledningssystem. Dessutom kompetens och kunskapslyft för medarbetare i fastighets- och servicebranschen. Välkommen till oss på Asign AB!”

Anneli Signell
VD och Grundare, Asign AB

pastedGraphic.png

Asign AB erbjuder våra kunder:

  • En slimmad organisation utan höga omkostnader som möjliggör kostnadseffektiva utbildningar och konsultuppdrag.
  • Personlig kontakt, med hög servicenivå och sekretess.
  • Ett bra urval av utbildningar för nya och erfarna medarbetare och aktörer inom lokalvårds- och servicebranschen.
  • En samarbetspartner som på ett kundnära och enkelt sätt skapar en stark och breddad kunskap och trygghet som genererar ett mervärde för er som leverantör, arbetsplats och företag.