ISO-Certifiering

Varför ska man ISO-certifiera sig?

Vi vet att ett hållbart ledningssystem där vi sätter kunden i fokus leder till sänka kostnader och förbättrar så väl ekonomi som miljötänk hos företag. 
Vi vet att skräddarsydda ledningssystem bidrar till ett smartare och mer effektivt arbetssätt för hela företaget. 
Vi vet efter över 30 år i branschen att våra utbildningar kommer att ge er förståelse för vad ett ledningssystem är, hur det verkar och vad ni kan göra för att utveckla ert egna för att röra er mot ekonomisk lönsamhet.

ISO 9001–Kvalitetscertifiering

– Kundfokus

– Ledarskap

– Medarbetarnas engageman

– Processinriktning

– Förbättring

– Ekonomisk hållbarhet

– Faktabaserade beslut

– Social hållbarhet

Ett aktivt miljöarbete är inte enbart bra för miljön utan resulterar även i lägre kostnader för ditt företag.

 ISO 14001 – Miljöcertifiering

– Ökad processeffektivitet

– Ökad kompetens och hållbarhetstänk som genomsyrar hela organisationen

– Minskad användning av resurser och material där hållbara alternativ ses över

– Minskad avfallsproduktion och minskade kostnader

– Kvalitativ genomgång och ökning utav förnybara resurser

– Ökad trovärdighet för hållbart arbete

– Ett nytt sätt att kommunicera mellan företag och intressenter